Mail: info@KordanEquineClinic.com

 

 

 

  • بخش داخلــی و جراحی

  کلیه امور تشخیص و درمان و مبتنی بر آزمایشگاه تشخیص طبی، تکنیک های تصویر برداری تشخیصی و اعمال جراحی در بخش جراحی کلینیک در این مرکز به صورت 24 ساعته در همه ایام هفته .....
 • خدمات اورژانـس

  در این مرکز تیم رسیدگی به شرایط اورژانسی به صورت داخل کلینیک یا سیار بسته به فاصله تا مرکز کلینیک، آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزی است. لازم به ذکر است اسبکش اورژانس جهت حمل دام بیمار به مرکز ....

 • تکنولوژی تولید مثـل

  کلیه خدمات مربوط به تکنولوژی نوین و رایج در تولید مثل اسب از قبیل تلقیح مصنوعی، انتقال جنین ، تکنیک ICSI ، آنالیز اسپرم و ... جهت بهبود وضعیت تولید مثل در آزمایشگاه تولید مثل این مرکز قابل ارائه به صاحبان مادیان و سیلمی های با ارزشمعاینه کامل دامپزشکی قبل از خریــد در اسب »

با توجه به نحوه خرید و فروش اسب ، جهت اطمینان از وضعیت دام مورد نظر ، معاینه دامپزشکی جامع (Vet.Check ) پیش از خرید امری اجتناب ناپذیر است. معاینه جامع دامپزشکی مشتمل بر کلیه معاینات عمومی، اندام حرکتی، وضعیت تولید مثلی و ... مبتنی بر تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی ، آزمایشگاه تشخیص طبی و آزمایشگاه اختصاصی تولید مثل صورت میگیرد و در نهایت به صورت یک گواهی رسمی دامپزشکی به اشخاص، شرکتهای بیمه اسب و شوراهای حل اختلاف گزارش می گردد....


بخش بستری دامهای تحت درمان »

در درمان برخی بیماریهای داخلی ، اندام حرکتی و تولیدمثلی ویا در درمان دامهایی که تحت اعمال جراحی قرار گرفته اند، یکی از نکات مهم در درمان، اجرا و نظارت بر روند درمان و پیگیری مداوم وضعیت بیمار است. در این راستا در این مرکز بخش نگهداری دام تحت درمان طراحی شده است. بر اساس ...


صدور گواهی های معتبر دامپزشکی »

یکی از موارد لازم در خرید و فروش ، مجوزات حمل و کلیه امور اداری اسب وجود گواهی های مربوط به سلامت، وضعیت تولیدمثلی و .... از مراکز معتبر از نظر سازمان دامپزشکی کشور میباشد. این مرکز در کنار سایر همکاران محترم و معتبر اقدام به صدور گواهیهای وضعیت تولید مثلی، سلامت عمومی و ... بر اساس امکانات موجود می نماید. در این راستا......

برنامه واکسیناسیـــوندر مراکز نگهداری اسب »

همواره پیشگیری از درمان بهتر است. در مورد بیماریهای اسب در موارد خاصی واکسن وجود دارد که البته بخشی بر عهده ادارات دامپزشکی و بخشی با تلاش بخش خصوصی انجام میگیرد. به طور کلی یک برنامه استاندارد مشخص برای واکسیناسیون همه اسبها قابل ارائه نیست و بر اساس موقعیت هر اسب برنامه میتواند متفاوت باشد. در این مرکز با بررسی سابقه مراکز پرورش اسب و پایش وضعیت فعلی و نیز براساس الگوی انتشار بیماریها در مناطق جغرافیایی مختلف برنامه واکسیناسیون......


پیرامــون تکنولوژی تولیــد مثل در اسب

 • باروری آزمایشگاهی در اسب

  باروری و تولید آزمایشگاهی جنین در اسب نیز به عنوان یکی از روشهای نوین در رفع ناباروری اسب امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش که در درمان نریانهای نابارور بدلیل غلظت پایین اسپرم و مادیانها بدلیل اختلالات تخمک گذاری و .... کاربرد دارد، جنین به صورت آزمایشگاهی تشکیل و کشت شده و در زمان مناسب به مادیان گیرنده....

  .ادامه مطلب »

 • انتقال جنین

    انتقال جنین در اسب  به دلایل مختلف انجام میگیرد. در مادیانهایی که به دلیل عدم نگهداری جنین و یا ابتلا به سقط جنین عادتی نابارور تلقی می گردند، نیز در مادیانهای ورزشی یا جوان که مالکان قصد آبستن شدن آنها را ندارند و درمادیانهایی با ...

  ادامه مطلب »

 • تلقیح مصنوعی در اسب

  امروزه تکنیک تلقیح مصنوعی در اسب، به جهت کاهش هزینه و استرس حمل و نقل مادیانها، کاهش آلودگی و انتشار بیماریهای مقاربتی و گاهی نوعی درمان در برخی نریانها و مادیانها ، مورد توجه اسبداران قرار گرفته است.  در این راستا در این مرکز ....

  ادامه مطلب »Sign Up:

Please enter your Email and Name to join.

Digital Newsletter

To unsubsribe please click here ».

 

 

 

 

 

 

استان البرز - کــردان ، کوهسار ، خیابان شهدای کوهســار

تماس مستقیم

09133270445 - 09124356056

دکتر یاســـر ناظـــم